Uitgesteld

The Streets Are our Brushes, the Squares our Palettes

Ine Lamers en Elian Somers

best greenhouse (002).jpg

The Streets Are our Brushes, the Squares our Palettes (werktitel)

In Pennings Foundation, Eindhoven, zal de tentoonstelling The Streets Are our Brushes, the Squares our Palettes (werktitel) worden gepresenteerd, een duo-tentoonstelling van beeldend kunstenaars Ine Lamers en Elian Somers.

In de monumentale ruimte van Pennings Foundation zullen beide kunstenaars nieuw werk tonen als resultaat van langdurige onderzoeksprojecten, in een spannende combinatie van ruimtelijke, fotografische en mixed media installaties.

Ine Lamers zal de cinematografische installatie Radiant Screen (fragmented) tonen, als deel van Proyekt Z. Elian Somers zal in de expositie twee ruimtelijke installaties Ecumenopolis en Capital Citylaten zien (Capital City onder voorbehoud), beide resultaat van haar onderzoeksproject A Stone from the Moon.

De tentoonstelling is een primeur en volwaardig vervolg in een langdurige uitwisseling en dialoog tussen beide kunstenaars. In de bijzondere ruimte van Pennings Foundation zal de tentoonstelling de toeschouwer engageren en uitnodigen in dit discours.

Voor Pennings Foundation is dit project het eerste in een reeks van projecten die de komende jaren geprogrammeerd gaan worden rondom het thema Stedelijke Ontwikkeling.


Ine Lamers en Elian Somers hebben een praktijk die gekenmerkt wordt door onderzoek en door een kritische en conceptuele omgang met fotografie. Fotografie ligt aan de basis.

Op grond van gedeelde interesse in politieke systemen, ideologieën en architectuur, en op grond van overeenkomstige methodieken, hebben Ine Lamers en Elian Somers de tentoonstelling The Streets Are our Brushes, the Squares our Palettes ontwikkeld.


The Streets Are our Brushes, the Squares our Palettes zal zich concentreren op onderzoeken naar de utopie. De utopie als samenlevingsvorm, als modelstad of stad van de toekomst, of als droom, als construct voor een andere en betere wereld. De utopie, welke gezien haar ambivalente betekenis ook kan worden opgevat als dystopie.

De tentoonstelling neemt de toeschouwer mee in zoektochten naar de verbeelding en werkelijkheid rondom de utopie. Zij omvat fotografische en filmische beelden, projecties, teksten, cartografische tekeningen en audio recordings. Deze werken navigeren de kijker door landschappen, waarin een (onbereikbare) ideale stad zich verbergt, of kan manifesteren, of ooit zou zijn geweest.

In Radiant Screen (fragmented) is het een gesloten stad in Siberië, een voormalige socialistische utopie. Ecumenopolis en Capital City onderzoeken een modelstad van de toekomst - binnen en buiten de context van een ideologische en geopolitieke strijd.

Het landschap toont zich als een utopisch of revolutionair landschap, als een verhalen verhullend landschap, of een ondoordringbare zone.


Voor de The Streets Are our Brushes, the Squares our Palettes werken Lamers en Somers samen met ontwerper Claus Wiersma aan een ruimtelijk concept voor de tentoonstelling; een opstelling waarin de werken van beide kunstenaars elkaar zullen ontmoeten, aanvullen, verrijken en tegen elkaar schuren.

Om de wisselwerking en dialoog extra verdieping te geven, werken beide kunstenaars ook intensief samen met Anke Bangma (artistiek directeur van TENT). Anke Bangma zal optreden als sparringpartner/adviseur bij het samenstellen van de tentoonstelling en ook adviseren bij het vervaardigen van teksten, die verschillende publieksgroepen kunnen bereiken.

Daarnaast zal ter verdieping van de dialoog en om de toeschouwer nog meer te betrekken een side programma worden ontwikkeld wat op meerdere momenten tijdens de tentoonstelling plaats zal vinden. Dit programma zal bestaan uit discussie & debat, presentaties, viewings en rondleidingen. Bijdragen zullen worden geleverd door bijvoorbeeld makers, theoretici, historici, (architectuur)filosofen, utopisten en stedelijke vernieuwers.

Opening
Wordt later bekend gemaakt

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, photography, exhibition, gallery